Odbiór zużytego sprzętu

Dowiedz się jak oddać zużyty sprzęt

logo kopia

Zwrot zużytego sprzętu

Dokonując zakupu w firmie TechLord sp. z o.o. sp. k. zgodnie z art. 37 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym Klient ma prawo do nieodpłatnego zwrotu zużytego sprzętu. Zwrotu zużytego sprzętu można dokonać na zasadzie „1 za 1”
np. przy zakupie nowego komputera można zwrócić stary komputer. Nieodpłatny odbiór zużytego urządzenia realizowany jest w miejscu dostarczenia zamówienia z nowym urządzeniem.

Aby skorzystać z powyższej opcji podczas składania zamówienia w polu „Uwagi do zamówienia” należy umieścić informację o chęci dokonania nieodpłatnego zwrotu zużytego urządzenia. W przypadku braku możliwości umieszczenia informacji w polu „Uwagi do zamówienia” istnieje również możliwość poinformowania o chęci dokonania nieodpłatnego zwrotu urządzenia za pomocą infolinii pod numerem telefonu 577 601 200 lub wysyłając wiadomość e-mail na adres sklep@techlord.pl.

Uwaga

Punkty zbiórki zużytego sprzętu

Zwrotu zużytego sprzętu można dokonać również w punktach zbiórki zużytego sprzętu. Wykaz punktów jest dostępny na stronach internetowych poszczególnych gmin. Dodatkowo punkty takie można znaleźć na poniższych stronach internetowych: 

 

Informacje

Informacje o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym*:

Firma TechLord sp. z o.o. sp. k. sprzedając oraz dostarczając sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych zapewnia nieodpłatny odbiór zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.

*Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1688):

  1. Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
  2. Dystrybutor dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.